Algemene informatie over de praktijk en werkwijze

Aanmelden en individuele behandeling

Aanmelding voor individuele psychologische behandeling geschiedt online door uw huisarts of poh-ggz via een beveiligde weg (Care2U).
Zodra ik de aanmelding ontvangen heb neem ik telefonisch contact met u op om een eerste afspraak te maken.
Tijdens de intake bespreek ik met u wat uw hulpvraag is en wat u graag wilt bereiken. Ik vertel u in hoeverre ik daarin iets voor u kan betekenen.
Wanneer er een indicatie is voor een behandeling , dan zal ik in overleg met u een behandelplan opstellen. Dit plan wordt op schrift gesteld en door u en mij ondertekend.
Gedurende de behandeling is er regelmatig tijd voor een evaluatie en de mogelijkheid om het behandelplan bij te stellen.
Mocht ik de behandeling niet zelf kunnen uitvoeren of u en ik komen niet tot een gezamenlijke afspraak, dan verwijs ik u terug naar uw huisarts, eventueel met een advies voor een behandeling elders.
Het is van belang dat u bij de eerste afspraak de volgende zaken meeneemt:

 • De verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts (indien de verwijzing niet online heeft plaatsgevonden);
 • Het pasje van uw zorgverzekeraar;
 • Een identiteitsbewijs;

Mocht u vooraf meer informatie willen krijgen, dan kunt u mij per mail bereiken via info@mariette-reijnders.nl indien het gaat om algemene informatie over mij en/of mijn praktijk.
Wilt u vooraf persoonlijke informatie over uzelf delen, dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 0612812359.

Wachttijden

Op dit moment plan ik geen nieuwe individuele behandelingen in.
De wachttijd is onafhankelijk van de diagnose en onafhankelijk van de zorgverzekering waarbij u uw verzekering heeft afgesloten.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met mij opnemen voor overleg en eventueel advies voor een collega psycholoog.
U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en informeren naar een gecontracteerde psycholoog in de regio. Indien wenselijk kan uw zorgverzekering u ondersteunen zodat u binnen vier weken na aanmelding een intake krijgt en dat de behandeling binnen tien weken na de intake kan starten (wachtlijstbemiddeling).

Dossier

Uw gegevens, de door mij gemaakte rapportages en eventuele andere brieven bewaar ik zorgvuldig in een dossier. U hebt het recht uw eigen dossier in te zien.
Ik bewaar uw dossier 15 jaar in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. U mag een schriftelijk verzoek indienen om uw dossier te laten vernietigen.
Ik hanteer volledige geheimhouding m.b.t. uw gegevens.
Indien het belangrijk is om te overleggen met anderen, dan gebeurt dat alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
Zie ook het Privacy Statement op deze site en de Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Kosten en vergoeding:

Voor 2019 heb ik geen rechtstreekse contracten afgesloten met zorgverzekeraars.
Wat betekent dat voor u wanneer u bij mij in individuele behandeling bent?
Wanneer het verzekerde zorg betreft, dan geldt het volgende:

 • U krijgt van mij een nota volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit.
  U betaalt aan mij de nota.
 • Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft afgesloten bij uw verzekering, dan krijgt u de behandeling 100% vergoed. U dient zelf de nota bij uw zorgverzekering in.
 • Wanneer u een naturapolis heeft, dan krijgt u 65% tot 80% van de kosten vergoed. Dit percentage verschilt per verzekering. U dient eveneens zelf de nota in bij uw verzekering.
 • In alle gevallen dient u rekening te houden met uw verplicht eigen risico.
  Voor 2019 is dat 385 euro.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts verplicht. Deze verwijsbrief moet gedateerd zijn vóór of op de datum dat u zich aanmeldt.

Ik adviseer u om uw polis zorgvuldig te bekijken en zo nodig verdere informatie in te winnen bij uw verzekering om ongewenste verrassingen te voorkomen.

Wanneer het gaat om onverzekerde zorg, dan zijn de kosten geheel voor uw eigen rekening en betaalt u € 95,- per consult van 60 minuten.

DOH
DOH is een innovatieve organisatie van huisartsenpraktijken die kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt in samenwerking met meerdere disciplines waaronder ook psychologen.
Wanneer uw huisarts (en POH-GGZ) is aangesloten bij DOH en hij of zij verwijst u naar mij voor een individuele behandeling, dan zijn er voor u geen kosten verbonden aan de behandeling. Ook wordt in dat geval uw eigen risico niet aangesproken.
In veel gevallen zal het zo zijn dat u eerst contact(en) heeft met de POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ).

Trainingen

Aanmelden voor deelname aan een groepstraining kan op twee manieren plaatsvinden:
1. Uw huisarts of poh-ggz meldt u aan via de digitale weg Care2U.
2. U meldt uzelf aan. In dat geval verzoek ik u om dat telefonische te doen op 06 12812359.
Ik ben niet altijd meteen bereikbaar. Indien u een boodschap inspreekt, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Op dit nummer kunt u ook terecht voor nadere informatie over de trainingen.

Deelname aan de trainingen wordt in de volgende gevallen vergoed:

 • Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deelname aan de Training Mindfulness vanuit de aanvullende verzekering omdat ik lid ben (categorie 1) van de VMBN. Een verwijzing van uw huisarts is dan wel vereist.
  Kijkt u voor meer informatie en de voorwaarden op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness
 • Wanneer uw huisarts (en POH-GGZ) is aangesloten bij DOH, SGE of PoZoB en hij of zij verwijst u naar de training in Mindfulness bij mij, dan betaalt u een eigen bijdrage van 35 euro. Uw eigen risico wordt daarbij niet aangesproken.
 • Wanneer er sprake is van werkgerelateerde stress, zijn werkgevers vaak bereid om in de kosten tegemoet te komen.

Voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen.
De AVG, het Kwaliteitsstatuut en het Privacy Statement zijn uiteraard ook van toepassing op de trainingen.

Annuleren van afspraken

U kunt een gemaakte afspraak annuleren tot 24 vantevoren zonder dat daar kosten voor in rekening gebracht worden. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.
Wanneer u niet of te laat annuleert, dan krijgt u zelf een nota voor de niet-nagekomen afspraak, aangezien zorgverzekeraars dit niet vergoeden.
Deze nota bedraagt 60 euro.

Bereikbaarheid:

Ik ben iedere werkdag bereikbaar op 06 12812359.
Tijdens gesprekken staat mijn telefoon uit. Wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Dit gebeurt in principe binnen 24 uur.

Waarneming:

Zowel voor kortdurende afwezigheid (bijv. vakantie) als voor langdurige afwezigheid (bijv. langdurig ziek zijn) heb ik een waarnemingsregeling met verscheidene collega’s.
Indien dit aan de orde is, wordt u daarvan door mij op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling

Ik ben opgeleid in wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken. Middels jaarlijkse bijscholingen en regelmatige intervisie zorg ik ervoor dat ik mijn kwaliteitsniveau onderhoud en verhoog.
Ik sta ervoor in dat ik alle bovengenoemde regels en afspraken zorgvuldig nakom.
Ik ben gebonden aan de Beroepscode voor Psychologen (zie www.psynip.nl en www.lvvp.nl) en werk er voortdurend aan om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van zowel het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) als de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).
Mocht u desondanks toch ontevreden zijn , dan stel ik het op prijs dat u mij daarover persoonlijk aanspreekt. Ik zal dan uw feedback met u bespreken en met u naar een oplossing zoeken.
Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om officieel een klacht in te dienen bij een van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten (NIP en LVVP).
Zie ook het Kwaliteitsstatuut.