Certificaat visitatie

De LVVP verklaart dat M.A. Reijnders met goed gevolg heeft deelgenomen aan het visitatietraject. Het certificaat hiervan is hieronder in pdf-vorm in te zien.

Certificaat visitatie