Home

Welkom

op de site van mijn praktijk voor training in Mindfulness, MBCT, ACT en Compassie.

Mijn uitgangspunt is dat emotionele pijn bij het leven hoort. Niemand blijft daarvan gespaard.
Denk hierbij bijv. aan angst, depressie, spanningsklachten, burn-out, chronische pijnklachten.
In mijn trainingen wil ik erkenning geven voor uw pijn en klachten en heb ik de intentie om er mede zorg voor te dragen dat u minder onder de klachten gebukt gaat.
In veel gevallen is het mogelijk dat problemen opgelost worden en klachten verdwijnen.
Dit is niet altijd het geval en dan zal de begeleiding erop gericht zijn om bestaande klachten te aanvaarden en er zo goed mogelijk mee om te gaan.
Daarbij vind ik het belangrijk dat u leeft naar uw waarden. Dat houdt in dat u (opnieuw) ontdekt wat echt belangrijk is in uw leven en een waardevol leven leidt/gaat leiden ondanks de klachten.
Ik wil u graag op deze tocht begeleiden.
Daarbij vind ik het belangrijk dat u zich veilig voelt en op uw gemak.

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden en praktische informatie.

De eerstvolgende trainingen in Mindfulness starten op vrijdagmiddag 7 april, woensdagmiddag 10 mei, woensdagmiddag 23 augustus en dinsdagmiddag 31 oktober 2023.

De eerstvolgende (Zelf-)compassietraining start in 2024.

Bij voldoende belangstelling start een nieuwe training Voluit Leven, gebaseerd op het boek van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen.

Het eerstvolgende groepsprogramma Leven met Pijn  start zodra er voldoende belangstelling voor is. Dit programma is gebaseerd op Mindfulness en ACT en is bedoeld voor mensen bij wie de langdurige pijnklachten hun leven zijn gaan beheersen.

Vier keer per jaar vindt er een Stiltemiddag plaats waarin onder begeleiding intensief geoefend wordt in Mindfulness.

Intakes en individuele trainingen vinden plaats volgens afspraak.

“Ik ga er vanuit dat spanning, pijn en ongemak bij het leven horen.
Ik wil mijzelf en anderen helpen om er minder onder te lijden”.
(vrij naar Jon Kabat-Zinn)

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 5 juli 2023.