Algemene informatie over de praktijk en werkwijze

Aanmelden en individuele behandeling

Met ingang van 01-01-2020 plan ik geen nieuwe individuele behandelingen meer in die vallen onder de generalistische basis GGZ.
Met ingang van 01-10-2023 start ik geen nieuwe individuele trainingen meer.

Dossier

Indien u in het verleden bij mij in behandeling bent geweest, dan heb ik een dossier aangelegd.
Dit dossier bevat uw NAW-gegevens, de door mij gemaakte rapportages en eventuele andere brieven.
U hebt het recht om uw eigen dossier in te zien.
Ik bewaar uw dossier 20 jaar in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. U mag een schriftelijk verzoek indienen om uw dossier te laten vernietigen.
Ik hanteer volledige geheimhouding m.b.t. uw gegevens.
Indien het belangrijk is om te overleggen met anderen, dan gebeurt dat alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
Zie ook het Privacy Statement op deze site en de Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Trainingen

Aanmelden voor deelname aan een groepstraining kan op twee manieren plaatsvinden:
1. Uw huisarts of poh-ggz meldt u online aan via VIPlive.
2. U meldt uzelf aan. In dat geval verzoek ik u om dat telefonische te doen op 06 12812359.
Ik ben niet altijd meteen bereikbaar. Indien u een boodschap inspreekt, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Op dit nummer kunt u ook terecht voor nadere informatie over de trainingen.

Deelname aan de trainingen wordt in de volgende gevallen vergoed:

  • Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deelname aan de Training Mindfulness vanuit de aanvullende verzekering omdat ik lid ben (categorie 1) van de VMBN en lid ben van de VVM. Een verwijzing van uw huisarts is dan wel vereist.
    Kijkt u voor meer informatie en de voorwaarden op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness
  • Wanneer uw huisarts (en POH-GGZ) is aangesloten bij DOH, SGE of PoZoB en hij of zij verwijst u naar de training in Mindfulness bij mij, dan betaalt u een eigen bijdrage van 35 euro. Uw eigen risico wordt daarbij niet aangesproken.
  • Wanneer er sprake is van werkgerelateerde stress, zijn werkgevers vaak bereid om in de kosten tegemoet te komen.

Voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen.
De AVG, het Kwaliteitsstatuut en het Privacy Statement zijn uiteraard ook van toepassing op de trainingen.

Bereikbaarheid:

Ik ben iedere werkdag bereikbaar op 06 12812359.
Tijdens gesprekken en trainingen staat mijn telefoon uit. Wanneer u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Dit gebeurt in principe binnen 24 uur.

Waarneming:

Zowel voor kortdurende afwezigheid (bijv. vakantie) als voor langdurige afwezigheid (bijv. langdurig ziek zijn) heb ik een waarnemingsregeling met verscheidene collega’s.
Indien dit aan de orde is, wordt u daarvan door mij op de hoogte gesteld.

Klachtenregeling

Ik ben opgeleid in wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken. Middels jaarlijkse bijscholingen en regelmatige intervisie zorg ik ervoor dat ik mijn kwaliteitsniveau onderhoud en verhoog.
Ik sta ervoor in dat ik alle bovengenoemde regels en afspraken zorgvuldig nakom.
Ik heb mij verbonden aan de Ethische gedragscode van de VMBN (Vereniging Mindfulness Based trainers in Nederland) en de Erecode van de VVM (Vereniging Voor Mindfulness).
Mocht u desondanks toch ontevreden zijn, dan stel ik het op prijs dat u mij daarover persoonlijk aanspreekt. Ik zal dan uw feedback met u bespreken en met u naar een oplossing zoeken.
Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om officieel een klacht in te dienen bij een van de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten (VMBN, VVM)