Trainingen

Training in Mindfulness
(Zelf-)Compassietraining
Training Voluit Leven
Training Leven met Pijn
MBCT ter preventie van terugval in depressie
Stiltemiddagen

Training in Mindfulness 

Misschien herkent u zich in een of meer van de volgende omschrijvingen:

U voelt zich gespannen
U moet erg veel van uzelf
U heeft te veel tegelijk aan uw hoofd
U piekert, gedachten gaan met u op de loop
U hebt behoefte aan meer rust en ruimte
U wordt geleefd door het werk, de omstandigheden, de situatie thuis
U merkt dat u dingen ‘zonder nadenken’ doet en ondertussen met uw gedachten ergens anders bent (bijv. autorijden, eten, douchen)
Uw concentratie neemt af
U hebt inmiddels ook hoofdpijn, een pijnlijke nek, pijnlijke schouders of hoge bloeddruk
U slaapt slecht, voelt zich moe en bent sneller geïrriteerd 

Dergelijke klachten kunnen u in uw dagelijks leven gaan belemmeren. Mogelijk weet u niet goed hoe hiermee om te gaan of hoe het te veranderen. Een training in Mindfulness kan u hierbij helpen.

Wat kunt u zoal gaan merken als u de training volgt?

 • Meer rust
 • Een grotere stressbestendigheid
 • Betere concentratie
 • Ontspanning
 • Meer genieten
 • Duidelijkere keuzes maken
 • Bewustwording van uw gedachten en gewoontes
 • Bewustwording van de oorzaken van uw stress
 • U kunt invloed uitoefenen op uw energie en levenslust
 • U gaat beter voor uzelf zorgen
 • Acceptatie van uzelf zoals u bent

De training bestaat hoofdzakelijk uit het doen van oefeningen. Daarnaast worden de oefeningen besproken. Voorbeelden van oefeningen die gedaan worden zijn:

 • Oefeningen om te ontspannen
 • Oefeningen in concentratie
 • Ademhalingsoefeningen
 • Langzame bewegingsoefeningen
 • Oefeningen om uw lichaam, uw gedachten en uw gevoelens te leren kennen.

U heeft vooral profijt van deze training wanneer u ook thuis regelmatig oefent. Er wordt van u gevraagd ongeveer een ½ uur per dag te oefenen.

De training is gebaseerd op de methode die Jon Kabat-Zinn ontwikkeld heeft aan de universiteit van Massachusetts, USA (Mindfulness Based Stressreduction). Er wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de westerse psychologie en inzichten en oefeningen uit de yoga en andere eeuwenoude oosterse tradities.

Deze training werkt ook preventief op bijv. burnout, overbelasting, angst, boosheid en depressie omdat u gezonder met uzelf en uw energie omgaat. Verder is de training aan te raden voor mensen met langdurige pijn-of vermoeidheidsklachten.

Lees meer over wanneer deze training start en reacties van deelnemers.

Vervolgtraining in Mindfulness, (Zelf-)compassietraining

Een (zelf-)compassietraining beschouw ik als een vervolg op een Mindfulnesstraining, een training waarin een aantal elementen uit de Mindfulnesstraining nader worden uitgewerkt.
Denk hierbij aan kritiek op jezelf, hoge eisen aan jezelf stellen, moeilijk grenzen kunnen stellen, chronisch stress ervaren, schuldgevoel, schaamte, ongelukkig voelen en moeilijk kunnen accepteren dat je geconfronteerd bent met (fysieke) klachten en/of beperkingen.

De oefeningen in de (zelf-)compassietraining zijn gericht op:
– Vriendelijker zijn voor jezelf (minder streng).
– Jezelf niet veroordelen.
– Jezelf accepteren inclusief je kwetsbaarheden.
– Meer rust aanbrengen in je leven.
– Beter voor jezelf zorgen.
– Aandacht hebben voor je grenzen.
– Erkennen en aanvaarden van (langdurig) pijn en ongemak.
– Meer genieten.
– Leven naar je waarden.
– Tevredenheid.
– Dankbaarheid
– Gezond omgaan met schuldgevoel en schaamte.

In de training wordt ook uitgelegd hoe ons brein functioneert in stresssituaties en bij (heftige) emotionele ervaringen. Inzicht daarin maakt ook helder hoe het komt dat velen van ons geneigd zijn om te jagen en te “stressen”.

Oefenen in compassievol zijn is de basis voor een waardevol, gelukkig en veerkrachtig leven, ondanks dat het leven niet altijd gemakkelijk is.
De training is niet alleen gericht op het ontwikkelen van meer compassie voor jezelf; de training is er ook op gericht dat je compassievoller kunt gaan zijn naar anderen.

Lees meer over wanneer deze training start.

Training Voluit leven
Mindfulness en de kunst van het aanvaarden 

Ga meer van uw leven genieten
en maak meer ruimte voor wat u echt belangrijk vindt 

Ieder mens zit regelmatig niet lekker in zijn vel: we zijn somber, we voelen ons gespannen of leeg, we drinken te veel, we voelen ons vermoeid, angstig of onzeker, we komen moeilijk in beweging etc. Deze klachten zijn vervelend, ze belemmeren ons: ze staan ons geluk in de weg. We kunnen zelfs denken dat we pas met leven kunnen beginnen als we onze klachten overwonnen hebben. We doen er van alles aan om negatieve gevoelens te vermijden en weg te werken. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat deze houding ons psychisch leed juist kan versterken en ons steeds minder flexibel maakt. In deze training gaan we er vanuit dat (psychisch) lijden onlosmakelijk verbonden is aan het leven. Wanneer u dit aanvaardt stopt u met het dagelijks gevecht tegen de klachten. Zo ontstaat ruimte en energie om te doen wat u werkelijk belangrijk vindt. Dan leeft u voluit en ervaart u voldoening.

Inhoud van de training 

In deze training leert u:

 • Wat voor u waardevol is
 • Hoe u uw waarden als kompas in uw leven kunt gebruiken
 • Wat de oorzaak is van psychisch leed
 • Milder te worden naar uw negatieve emoties of pijn
 • Bewuster te leven
 • Hoe u keuzes kunt maken die werkelijk bij u passen
 • Het verschil tussen ‘doen’ en ‘zijn’.
 • Het onderscheid maken tussen wanneer oplossingen wel en niet werken.
 • Minder te oordelen over uzelf en anderen.

Voor wie? 

De training Voluit Leven is bedoeld voor volwassenen die last hebben van bijvoorbeeld: gespannenheid, somberheid, angst, vermoeidheid, pijn, verslavingsgedrag, gevoel van leegte, zelfkritiek. De training is bedoeld voor mensen die zich niet meer belemmerd willen voelen door deze klachten en een meer waardevol en bevredigend leven willen leiden. Kortom: voor mensen die weer Voluit willen Leven.

Lees meer over wanneer deze training start en overige praktische informatie

Geef mij
De kracht om te veranderen wat ik kan veranderen
De moed om te verdragen wat ik niet kan veranderen
De wijsheid om het verschil te zien. 

Franciscus van Assisi

Training “Leven met Pijn”
De kunst van het aanvaarden 

Veel mensen kampen met langdurige pijn. Vaak is de oorzaak van de pijn aan te wijzen, maar dat is lang niet altijd het geval. We spreken dan van somatisch onverklaarde lichamelijk klachten. Voorbeelden hiervan zijn: lage rugklachten, whiplashklachten, fibromyalgie, PDS etc. De meeste mensen zijn geneigd tegen de pijn te vechten, ze doen er alles aan om er vanaf te komen. Ze gaan naar de huisarts, naar specialisten en therapeuten; ze gebruiken medicatie, ondergaan een of meerdere operaties en volgen allerlei adviezen op.

En wat nu als dit allemaal niet helpt?

Een vaak gehoorde uitspraak is dan: “Je moet er mee leren leven”. En dat valt niet mee.

Wanneer je lange tijd pijnklachten hebt kan dat grote gevolgen hebben voor je dagelijkse leven. Langdurende pijn heeft invloed op je werk, op je sociale leven, op het uitvoeren van je hobbies en op je gezin en/of je relatie. Het kan allemaal op een lager pitje komen te staan. Mogelijk raak je gespannen en heeft dit ook weer tot gevolg dat je pijn klachten toenemen. Verder kan het zijn dat je stemming gaat veranderen, dat je chagrijnig wordt of prikkelbaar. Je gaat minder bewegen en je voelt dat je conditie achteruit gaat. Je raakt gefrustreerd; je kunt niet meer wat je gewend was te doen. De toekomst ziet er anders uit. Daarbij kun je onbegrip tegenkomen in je omgeving; familie, collega′s of vrienden die het maar vreemd vinden dat je er goed uitziet en toch niet naar je werk komt of altijd vroeg weg bent bij een feestje; dat je niet meer dat vrolijke mens bent dat overal voor in was. Gevoelens van machteloosheid, angst, boosheid en verdriet komen veel voor. De pijnklachten en bijbehorende beperkingen kunnen je leven volledig gaan beheersen. In de training “Leven met Pijn” krijg je handvatten aangereikt om weer een waardevol en inspirerend leven te kunnen leiden ondanks je pijnklachten. Je leert hoe je de pijn er kan laten zijn in je dagelijks leven en de strijd ertegen op te geven. Datgene wat jij echt belangrijk en waardevol vindt in je leven wordt je leidraad. Jij wordt weer de regisseur van je leven.

De training is gebaseerd op een combinatie van Mindfulness en ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Uit wetenschappelijk onderzoek is reeds gebleken dat mensen met langdurende pijnklachten hier baat bij hebben.

De training is ook geschikt voor mensen met langdurige pijnklachten waar wel een oorzaak voor aan te wijzen is en waar geen verbetering meer te verwachten valt. Voorbeelden hiervan zijn: hoofdpijnklachten, bekkenklachten, RSI, CVS, pijn na operaties of klachten t.g.v. chronische ziektes zoals Diabetes.

Lees meer over wanneer deze training start en overige praktische informatie

MBCT

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) is combinatie van Mindfulness en Cognitieve Therapie.
In veel therapieën ligt de nadruk op verbetering van de klachten door actief verandering aan te brengen in denken en voelen.
MBCT is gericht op aanvaarding van de klachten, waardoor er ruimte ontstaat voor verbetering .

De meeste mensen zijn geneigd om vervelende ervaringen (gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen) uit de weg te gaan of weg te werken. Ze willen geen negatieve gevoelens (bijv. angst, depressie) ervaren. Vechten tegen dergelijke gevoelens, of ervoor vluchten, kan een oplossing lijken op de korte termijn. Op de lange termijn leidt het echter niet tot verlichting van de klachten en kost het alleen maar energie.
Door een MBCT-programma te volgen kun je leren (oefenen) om op een ontspannen wijze ervaringen te aanvaarden zoals ze zijn, ongeacht of ze voor jou positief of negatief zijn.
Dit creëert rust en ruimte om vervolgens een (nieuwe) keuze te maken die kan leiden tot verandering in/verbetering van de klachten.
Dit programma heeft veel overeenkomsten met het programma van de Training Mindfulness zoals eerder omschreven.
MBCT spitst zich echter toe op preventie van herhaling van depressie. Er is extra aandacht voor specifieke denkpatronen en het opmerken en loslaten daarvan. De methode biedt zeker ook handvatten om te leren omgaan met overige (chronische) klachten zoals angst, paniek, piekeren, burnout en pijn.
Enkele belangrijke elementen uit het programma zijn: niet oordelen, aanvaarding, niet strijden, niet streven, ervaren en vriendelijkheid.

Lees meer over wanneer deze training start en overige praktische informatie

Stiltemiddagen

Regelmatig vragen deelnemers, wanneer zij de training Mindfulness afsluiten, naar een mogelijkheid om met elkaar te kunnen blijven oefenen. Ze hebben gemerkt dat de wekelijkse bijeenkomst gedurende de training het oefenen in Mindfulness stimuleert; ze vermoeden dat het moeilijk wordt om te blijven oefenen als de groep niet meer bij elkaar komt.

Om aan die vraag tegemoet te komen, organiseer ik vier maal per jaar een Stiltemiddag.
Op deze middagen worden reeds bekende Mindfulness-oefeningen aangeboden en aangevuld met nieuwe oefeningen. Gedurende de middag wordt er door de deelnemers
niet gesproken; de trainer geeft de instructies voor de oefeningen. Aan het eind van de bijeenkomst is er ruimte voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen.
Een Stiltemiddag is ook heel geschikt om je verder te verdiepen in eigen gewoontes, automatismen en denkpatronen.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die een training Mindfulness heeft gevolgd of een vergelijkbare ervaring heeft.

Lees meer over wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden.