Profiel

In 1977 ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie en heb vervolgens jarenlang een eigen praktijk gevoerd als eerstelijnspsycholoog. Van daaruit heb ik mij o.a. gespecialiseerd in seksespecifieke hulpverlening en therapie voor personen die geconfronteerd werden met (seksueel) misbruik en/of geweld. In die periode gaf ik ook enkele jaren les aan een opleiding HBO-MW.

In 1998 ben ik gaan werken voor een landelijk reïntegratiebedrijf, waar ik me met name gericht heb op werknemers met een (dreigende) burnout en werknemers die op hun werk uitvielen ten gevolge van chronische, soms onverklaarbare, pijn- en/of vermoeidheidsklachten.

In 2004 ben ik als revalidatiepsycholoog gaan werken in een revalidatiecentrum. Ik behandelde daar hoofdzakelijk revalidanten met (zeer) langdurige pijnklachten en begeleidde mensen bij het verwerken van verlieservaringen.

Sinds 2004 heb ik een eigen praktijk voor training, bewustwording en therapie. Vanaf 01-01-2011 werk ik volledig in mijn eigen praktijk.

M.i.v. 01-01-2023 werk ik niet langer als GZ-psycholoog in de GGZ en leg ik mij volledig toe op het geven van trainingen en cursussen in Mindfulness, MBCT, ACT en Compassie.

Ik gebruik in mijn werk inzichten en werkwijzen vanuit de Cognitieve gedragstherapie, Lichaamsgerichte therapie, Mindfulness, MBCT (mindfulness based cognitive therapy), ACT (acceptance and commitment therapy), MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) en spirituele hulpverlening.

Door regelmatig nieuwe opleidingen te volgen en naar congressen te gaan, blijf ik zorg dragen voor mijn kwaliteit als trainer. Daarnaast neem ik deel aan meerdere intervisiegroepen.

Ik ben geinspireerd door het Boeddhisme, in het bijzonder door het Boeddhisme van Thich Nhat Hanh. Ik vind daarbij ondersteuning in een Sangha van leraren en gelijkgestemde collega’s.

Ik ben geboren in 1950, ben getrouwd en heb volwassen kinderen.

Publicaties
 over mij en m’n werk in:

Revalidatie Magazine, juni 2008, p.21 (externe link)
Pulsar, personeelsblad van de Libra Zorggroep, oktober 2007, p.3-4(pdf)
Revalidatie in Beeld, mei 2008 (pdf)

Overige gegevens:

Cognitief Gedragstherapeut VGCt®
Lid Vereniging Voor Mindfulness (VVM)
Gecertificeerd supervisor Mindfulness (VVM)
Lid Vereniging mindfulness based trainers in Nederland (VMBN); categorie 1.
Lid Mindfulness Register
Lid Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)
Lid ACBSbene
GZ-psycholoog, niet praktiserend
AGB Praktijkcode: 94-055051
KvK nummer: 17253257