Profiel

Mariëtte ReijndersIn 1977 ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie en heb vervolgens jarenlang een eigen praktijk gevoerd als eerstelijnspsycholoog. Van daaruit heb ik mij o.a. gespecialiseerd in seksespecifieke hulpverlening en therapie voor personen die geconfronteerd werden met (seksueel) misbruik en/of geweld. In die periode gaf ik ook enkele jaren les aan een opleiding HBO-MW.

In 1998 ben ik gaan werken voor een landelijk reïntegratiebedrijf, waar ik me met name gericht heb op werknemers met een (dreigende) burnout en werknemers die op hun werk uitvielen ten gevolge van chronische, soms onverklaarbare, pijn- en/of vermoeidheidsklachten.

In 2004 ben ik als revalidatiepsycholoog gaan werken in een revalidatiecentrum. Ik behandelde daar hoofdzakelijk revalidanten met (zeer) langdurige pijnklachten en begeleidde mensen bij het verwerken van verlieservaringen.

Sinds 2004 heb ik een eigen praktijk voor training, bewustwording en therapie. Vanaf 01-01-2011 werk ik volledig in mijn eigen praktijk.

Ik gebruik in mijn werk inzichten en werkwijzen vanuit de Cognitieve gedragstherapie, Lichaamsgerichte therapie, Mindfulness, MBCT (mindfulness based cognitive therapy), ACT (acceptance and commitment therapy), MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) en spirituele hulpverlening.

Door regelmatig nieuwe opleidingen te volgen en naar congressen te gaan, blijf ik zorg dragen voor mijn kwaliteit van hulpverlenen. Daarnaast neem ik deel aan meerdere intervisiegroepen.

Ik ben geinspireerd door het Boeddhisme, in het bijzonder door het Boeddhisme van Thich Nhat Hanh. Ik vind daarbij ondersteuning in een sangha van hulpverleners.

Ik ben geboren in 1950, ben getrouwd en heb volwassen kinderen.
Publicaties over mij en m’n werk in:

Revalidatie Magazine, juni 2008, p.21 (externe link)
Pulsar, personeelsblad van de Libra Zorggroep, oktober 2007, p.3-4(pdf)
Revalidatie in Beeld, mei 2008 (pdf)

Overige gegevens:


Cognitief Gedragstherapeut VGCt®
Lid Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Lid Vereniging Voor Mindfulness (VVM)
Lid Vereniging mindfulness based trainers in Nederland en Vlaanderen (VMBN); categorie 1.


Lid Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)
Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
GZ-psycholoog
BIG-reg.nr. 49051434625
AGB Zorgverlenerscode: 94-004890
AGB Praktijkcode: 94-055051
KvK nummer: 17253257